Informujemy, że firma PJORO Sp. z o. o. realizuje projekt pt. Rozwój PJORO Sp. z o. o. poprzez rozszerzenie oferty firmy o stoły z innowacyjnym rodzajem blatu.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach poddziałania 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego woj. podkarpackiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest wprowadzenie do oferty „PJORO” Sp. z o. o. nowego innowacyjnego na skalę europejską produktu w postaci stołu z blatem drewnianym ze sprężeniem oraz wzrost zatrudnienia w firmie wynikający z utworzenia 6 nowych miejsc pracy, poprzez budowę nowej hali produkcyjnej w miejscowości Handzlówka oraz zakup środków trwałych niezbędnych do uruchomienia produkcji nowego wyrobu.

Projekt dotyczy budowy hali produkcyjnej w miejscowości Handzlówka w gminie Łańcut w powiecie łańcuckim oraz zakupu maszyn niezbędnych do uruchomienia i wprowadzenia przez Wnioskodawcę na rynek nowego produktu w postaci stołów z blatami drewnianymi ze sprężeniem. W ramach projektu zostaną zakupione następujące maszyny i urządzenia:

1) Centrum obróbczego do drewna

2) Wielopiła

3) Giętarka do rur i profili

4) Prasa wiatrakowa

5) Nakładarka walcowa do kleju

6) Szczotkarka

7) Suszarnia próżniowa

Wartość ogółem projektu: 3 068 851,23 zł

Dofinansowane projektu z UE: 1 372 250,55 zł

Zapytanie nr 1 - Centrum obróbcze do drewna (zapytanie z dnia 30.05.2017)
Zapytanie ofertowe (Centrum obróbcze) - pobierz tutaj
Załącznik nr 1 - Wzór formularza oferty (Centrum obróbcze do drewna) - pobierz tutaj
Załącznik nr 2 - Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych - pobierz tutaj
Protokół z wyboru - Centrum obróbcze do drewna - pobierz tutaj

Zapytanie nr 2 - Giętarka do rur i profili (zapytanie z dnia 30.05.2017)
Zapytanie ofertowe (Giętarka do rur i profili) - pobierz tutaj
Załącznik nr 1 - Wzór formularza oferty (Giętarka do rur i profili) - pobierz tutaj
Załącznik nr 2 - Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych - pobierz tutaj
Pytania i odpowiedzi - Giętarka do rur i profili - pobierz tutaj
Protokół z wyboru - Giętarka do rur i profili - pobierz tutaj

Zapytanie nr 3 - Suszarnia próżniowa (zapytanie z dnia 30.05.2017)
Zapytanie ofertowe (Suszarnia próżniowa) - pobierz tutaj
Załącznik nr 1 - Wzór formularza oferty (Suszarnia próżniowa) - pobierz tutaj
Załącznik nr 2 - Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych - pobierz tutaj

Zapytanie nr 4 - Wielopiła (zapytanie z dnia 30.05.2017)
Zapytanie ofertowe (Wielopiła) - pobierz tutaj
Załącznik nr 1 - Wzór formularza oferty (Wielopiła) - pobierz tutaj
Załącznik nr 2 - Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych - pobierz tutaj
Protokół z wyboru - Wielopiła - pobierz tutaj

Zapytanie nr 5 - Prasa wiatrakowa (zapytanie z dnia 30.05.2017)
Zapytanie ofertowe (Prasa wiatrakowa) - pobierz tutaj
Załącznik nr 1 - Wzór formularza oferty (Prasa wiatrakowa) - pobierz tutaj
Załącznik nr 2 - Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych - pobierz tutaj

Zapytanie nr 6 - Nakładarka walcowa do kleju (zapytanie z dnia 30.05.2017)
Zapytanie ofertowe (Nakładarka walcowa do kleju) - pobierz tutaj
Załącznik nr 1 - Wzór formularza oferty (Nakładarka walcowa do kleju) - pobierz tutaj
Załącznik nr 2 - Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych - pobierz tutaj
Protokół z wyboru - Nakładarka walcowa kleju - pobierz tutaj

Zapytanie nr 7 - Szczotkarka (zapytanie z dnia 30.05.2017)
Zapytanie ofertowe (Szczotkarka) - pobierz tutaj
Załącznik nr 1 - Wzór formularza oferty (Szczotkarka) - pobierz tutaj
Załącznik nr 2 - Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych - pobierz tutaj
Protokół z wyboru - Szczotkarka - pobierz tutaj

Zapytanie nr 8 - Budowa budynku hali produkcyjnej na działce nr. ew. gr. 552 w miejscowości Handzlówka w gminie Łańcut w powiecie łańcuckim (zapytanie z dnia 09.06.2017)

Zapytanie ofertowe (Budowa hali) - pobierz PDF

Załącznik nr 1 - Wzór formularza oferty (Budowa hali) - pobierz DOC lub ODT

Załącznik nr 2 - Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych - pobierz DOC lub ODT

Załącznik nr 3 - Wykaz wykonanych robót budowlanych - pobierz DOC lub ODT

Załącznik nr 4 - Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia - pobierz DOC lub ODT

Załącznik nr 4a - Oświadczenie w zakresie posiadanych uprawnień - pobierz DOC lub ODT

Załącznik nr 4b - Zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji - pobierz DOC lub ODT

Załącznik nr 5 - Wykaz robót proponowanych do realizacji przez podwykonawców - pobierz DOC lub ODT

Załącznik nr 6 - Wzór umowy - pobierz PDF 

Załącznik nr 7 - Projekt budowlany - pobierz RAR 

Załącznik nr 8 - Przedmiar robót - pobierz PDF 

Protokół z wyboru - Budowa hali produkcyjnej - pobierz tutaj

© 2004 - 2017 PJORO Sp. z o.o.. All Rights Reserved. Designed by drMroo