Prasa hydrauliczna

Zapytanie nr 10 - Prasa hydrauliczna (zapytanie z dnia 24.07.2017)

Zapytanie ofertowe (Prasa hydrauliczna) - pobierz tutaj

Załącznik nr 1 - Wzór formularza oferty - pobierz tutaj

Załącznik nr 2 - Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych - pobierz tutaj

Protokół z wyboru - Prasa hydrauliczna - pobierz tutaj

© 2004 - 2017 PJORO Sp. z o.o.. All Rights Reserved. Designed by drMroo