Budowa budynku hali produkcyjnej

Zapytanie nr 8 - Budowa budynku hali produkcyjnej na działce nr. ew. gr. 552 w miejscowości Handzlówka w gminie Łańcut w powiecie łańcuckim (zapytanie z dnia 09.06.2017)

Zapytanie ofertowe (Budowa hali) - pobierz PDF

Załącznik nr 1 - Wzór formularza oferty (Budowa hali) - pobierz DOC lub ODT

Załącznik nr 2 - Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych - pobierz DOC lub ODT

Załącznik nr 3 - Wykaz wykonanych robót budowlanych - pobierz DOC lub ODT

Załącznik nr 4 - Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia - pobierz DOC lub ODT

Załącznik nr 4a - Oświadczenie w zakresie posiadanych uprawnień - pobierz DOC lub ODT

Załącznik nr 4b - Zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji - pobierz DOC lub ODT

Załącznik nr 5 - Wykaz robót proponowanych do realizacji przez podwykonawców - pobierz DOC lub ODT

Załącznik nr 6 - Wzór umowy - pobierz PDF 

Załącznik nr 7 - Projekt budowlany - pobierz RAR 

Załącznik nr 8 - Przedmiar robót - pobierz PDF 

Protokół z wyboru - Budowa hali produkcyjnej - pobierz tutaj

© 2004 - 2017 PJORO Sp. z o.o.. All Rights Reserved. Designed by drMroo